เรื่องทั่วไป

  • เศรษฐกิจของกัญชาในปัจจุบัน

    สารสกัดจากกัญชากลายเป็นยารักษาโรค ซึ่งถูกเรียกว่าสาร THC ที่ถูกสกัดมาจากใบและต้นอ่อนของกัญชา มีสรรพคุณที่ช่วยทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับได้ง่ายขึ้น ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน และกระตุ้นความอยากอาหาร ซึ่งนำมาสู่การแปรรูปสู่ยาและการผสมในอาหาร ซึ่งกลายเป็นเศรษฐกิจที่กำลังแพร่กระจายในปัจจุบัน เมื่อคำนึงถึงโรคภัยต่างๆ ที่ทางการแพทย์สนับสนุนให้ใช้กัญชาเป็นยารักษา ได้แก่  ดังนั้นแล้วจากการปลดล้อกในด้านของเสรีกัญชาทำให้เกิดร้านค้าและการนำส่วนผสมเช่นใบมาปรุงแต่งรสอาหาร ซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ทรงผลต่อการสร้างเศรษฐกิจทางการเกษตรเพื่อปลูกให้เกิดผลผลิตในการจัดจำหน่ายในหลายๆด้าน 

    Read more