สมุนไพร การเกษตรและอุตสาหกรรม

เรียนรู้การเพาะปลูกสมุนไพร สรรพคุณที่ช่วยรักษาโรค และการนำไปปรุงอาหารแต่งอาหาร


การปลูกพืช

แนะนำขั้นตอนและวิธีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม


สมุนไพรไทย

นิยามของสมุนไพรไทยและสรรพคุณที่ให้ประโยชน์ในด้านต่างๆ


อุตสาหกรรม

การปลูกพืชและสมุนไพร ช่วยให้เกิดการส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้า

เว็บไซต์ที่สนับสนุนการเรียนรู้

กัญชา

สารสกัดจากกัญชากลายเป็นยารักษาโรค รวมไปถึงการนำไปแปรรูปสู่ผลิตภัณท์ อาหารและเครื่องดื่ม

ฟ้าทะลายโจร

สมุนไพรที่กลายเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 และอาการเจ็บคอ ไข้หวัด ซึ่งนำไปสู่เศรษฐกิจการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร