ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้หลายปี นิยมนำไปตากแห้งเพื่อชงดื่ม สรรพคุณแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือนำไปใช้เป็นน้ำนํ้ามันหอมระเหยเพราะมีกลิ่นเฉพาะ

วิธีการปลูกการเพาะปลูก

ควรปลูกในฤดูฝนช่วงเดือนซึ่งช่วยให้เติบโตได้ดี เมื่อนำลงดินควรมีระยะระห่างต้นสามสิบเซนติเมตร แล้วใช้หัวพันธ์ุที่มีอายุเจ็ดเดือนขึนไป มีตาสมบูรณ์ไม่มีโรคและแมลงทําลาย หรือนำไปแช่สารเคมีป้องกันแมลงก่อนนำไปลงดิน หลังจากกลบดินเรียบร้อยสามารถใส่ปุ๋ยหลังจากผ่านไป 3-4 เดือนในสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อน แกง แล้วเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุเก้าเดือนขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *